Bildiri Özetleri

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI 

• Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Bilimsel Yıllık Toplantısı sırasında kabul edilmiş poster veya bildiri sunumlarını önceden geçerli bir neden bildirmeksizin sunmamış kişilerin E-poster veya bildiri başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Bildiri özetleri internet üzerinden kabul edilecek olup hazırlanacaktır. Bildirilerinizi hazırlamak için lütfen www.tmrd2017.org adresini ziyaret ediniz.

• Kongremizin web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için tmrd2017@flaptour.com.tr adresiyle irtibata geçmenizi rica ederiz.

• Bildiri özetleri amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenmeli ve 250 kelimeyi aşmamalıdır.

• Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, sürekli kullandığınız bir e-posta adresi mutlaka belirtiniz. Faks veya e-posta ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

• E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

• Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.

• Yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Bildiri özetleri son gönderme tarihi 10 Nisan 2017’tir. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Gerekli görülmesi halinde kesin sunum türü bilimsel kurul tarafından değiştirilebilir.
Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Bilimsel Yıllık Toplantısı’na sözel bildiri olarak gönderilen çalışmaların teşvik alabilmesi için Türk Manyetik Rezonans Derneği ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.